Debitoru portfeļu pirkšana

Home / Pakalpojumi / Debitoru portfeļu pirkšana

Debitoru portfeļu pārdošana kreditoriem nodrošina iespēju cesijas ceļā nodot savas prasījuma tiesības pret parādniekiem SIA “Baltic Business Advice” un par to nekavējoties saņemt atlīdzību. Pēc cesijas līguma noslēgšanas SIA “Baltic Business Advice” pārņems prasījuma tiesības pret parādniekiem un veiks visas darbības kā arī segs nepieciešamās izmaksas parāda atgūšanai, dodot kreditoram iespēju izvairīties no sarežģītiem parādu atgūšanas procesiem, kas prasa ilgu laiku un rada papildu zaudējumus. Mēs izskatām visus debitoru portfeļu piedāvājumus, neatkarīgi no parādnieku skaita. Mums ir svarīgi panākt vienošanos par abpusēji izdevīgiem cesijas līguma noteikumiem.

Vēlies pārdot debitoru portfeli?

Nosūti mums ziņu un mēs sazināsimies ar Jums!